Baat het niet, schaadt het wel?

Geschreven door Jasmijn de Bruijn

Veel paardeneigenaren houden van alternatieve geneeswijzen, kruidenmengsels en "natuurlijke" oplossingen voor kwalen en problemen bij hun paarden.

"Ze hebben vaak een zeker wantrouwen tegenover de reguliere veterinaire zorg. Een zekere arrogantie speelt daarbij een rol."

De arrogantie ligt in het feit dat zij denken dat zij het paard in al zijn natuurlijke glorie beter begrijpen dan dierenartsen.

En ook andere beroepsbeoefenaars, zoals hoefsmeden en fysiotherapeuten, die hun studies hebben gedaan en voortdurend bijleren.

Zij claimen een soort verheven rijkunst die niet door iedereen kan worden beheerst.

Zij houden er standpunten op na die niet altijd verenigbaar zijn met wetenschap of rationaliteit.

Maar dit verklaart niet volledig de populariteit van alternatieve behandelingsmethoden.

Dat veel paardeneigenaren hun heil zoeken bij alternatieve behandelaars heeft ook te maken met hoe een dierenarts werkt.

Een gewone dierenarts heeft weinig tijd voor de paardeneigenaar en zijn paard.

Niet alleen moeten zij het paard onderzoeken en behandelen, maar vaak vraagt de eigenaar ook de nodige aandacht.

Bovendien kunnen veel problemen die paardeneigenaren met hun paard ondervinden, ook op een ander niveau liggen.

Voor onervaren paardeneigenaars kan het moeilijk zijn om de dierenarts precies uit te leggen wat het probleem is.

Omdat ze zelf nog niet goed zijn in het interpreteren van de signalen die het paard afgeeft.

Daardoor krijgt een dierenarts niet altijd de juiste informatie van de eigenaar.

Placebo effect

Binnen de hippische sector is er geen overzicht van het aantal alternatieve beoefenaars.

Maar als je begint te zoeken, zul je een enorm aanbod vinden.

Wat veel alternatieve behandelaars onderscheidt, is dat ze vaak ruim de tijd nemen voor paard en eigenaar.

Zij besteden veel tijd aan het analyseren, diagnosticeren en uitleggen van het probleem.

Vaak beschikken alternatieve beoefenaars ook over goede marketingvaardigheden.

Zij adverteren hun diensten en methoden met allerlei holistische, natuurlijke of paardvriendelijke uitspraken en spelen daarmee in op de intentie van paardeneigenaren die het vooral goed willen doen voor het paard.

"Ze spreken vaak een taal die de eigenaar graag hoort en zijn erop gericht het contact met de eigenaar plezierig te houden."

Als de eigenaar zich gehoord voelt en een goed gevoel heeft overgehouden aan het contact met de behandelaar, weegt het feit dat de toegepaste behandeling niet evidence-based of nauwelijks effectief is, minder zwaar.

Bovendien kan, wanneer de eigenaar van het paard vertrouwen heeft in de behandelaar, een soort "placebo-effect" ontstaan.

De beoefenaar laat de eigenaar met andere ogen naar zijn paard kijken.

Waardoor het paard weer anders reageert.

Er ontstaat dan een soort "self-fulfilling pophecy". Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn.

Het kan zelfs nuttig zijn.

Wanneer een eigenaar gelooft dat zijn paard daadwerkelijk rustiger wordt van de voorgeschreven essentiële oliën, zal de eigenaar ook rustiger worden in de stressvolle situatie.

Wat op zijn beurt een positief effect heeft op het paard.

Baadt het niet, schaadt het niet

Toch zijn er ook risico's, bijvoorbeeld wanneer paardeneigenaren de reguliere medicatie van hun paard stopzetten op advies van bijvoorbeeld een natuurgeneeskundige.

Of wanneer zij noodzakelijke diergeneeskundige zorg uitstellen omdat zij eerst een alternatieve (en vaak goedkopere) behandeling willen proberen.

De kans bestaat dan dat te laat een beroep wordt gedaan op diergeneeskundige hulp, met alle gevolgen van dien.

"Er is onderzoek gedaan naar alternatieve therapieën binnen de menselijke gezondheidszorg en dit onderzoek heeft ook de nodige risico's aan het licht gebracht."

Terwijl voorgeschreven medicijnen van een reguliere arts aan strenge eisen moeten voldoen, is de herkomst van veel (Chinese) kruidenmengsels en supplementen vaak onduidelijk.

In Chinese kruidenmengsels zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen tegen kanker, antidepressiva en pijnstillers aangetroffen.

En de vervaardiging van kruidenmengsels voldoet niet altijd aan de normen die voor geneesmiddelen gelden.

Als dit gebeurt in de humane alternatieve zorg, is de kans groot dat het ook gebeurt in de alternatieve zorg voor paarden.

Hoe kun je als paardeneigenaar weten wat je je paard geeft?

En wat voor troep kan er doorheen gemengd zijn?

Zo zijn er ook alternatieve therapeuten die het paard allerlei supplementen voorschrijven nadat zij het paard hebben "gemeten" met een lechner-antenne.

Dit is een apparaat dat iedereen voor een paar honderd euro kan kopen en waarvan nooit wetenschappelijk is bewezen dat het werkt.

Het toedienen van hoge doses vitaminen en mineralen aan paarden, die in lage doses goed zijn, kan veel schade aanrichten.

Although horses simply excrete a surplus of most vitamins and minerals, and this is mainly bad for your wallet, a surplus of selenium for example is toxic for your horse.

In feite kun je pas supplementen toedienen nadat je eerst een bloedonderzoek hebt laten doen om te bepalen wat een paard werkelijk tekort komt.

En invasieve behandelingen, zoals bloed afnemen bij je paard, kunnen alleen door een dierenarts worden uitgevoerd.

Een gewaarschuwd mens...

Het is goed te weten dat wat het alternatieve circuit aanbiedt, niet altijd alleen maar onschadelijk is, maar ook echt kwaad kan doen.

De markt van alternatieve beroepsbeoefenaars is weinig gereglementeerd en het is een aantrekkelijke markt.

Werken met en zorgen voor paarden is voor velen een droom.

Als beoefenaar voel je je enorm gezegend wanneer paarden en hun eigenaars baat hebben bij je inspanningen.

Ze zijn je dankbaar, ze spreken hun bewondering voor je uit.

"Gewone dierenartsen en professionals moeten er hard voor werken. Ze moeten een eed afleggen, professionele richtlijnen volgen en permanente educatie volgen."

Ze doen vaak grote investeringen in apparatuur en praktijk. Maar veel alternatieve beoefenaars doen dat niet.

Na een tweedaagse cursus Bachbloesemtherapie of natuurlijk bekappen zijn ze al aan het werk.

Het feit dat er een boterham te verdienen valt en dat het werken met paarden en hun eigenaars veel voldoening kan geven, kan het voor alternatieve beoefenaars moeilijk maken om bescheiden te blijven.

Het risico bestaat dan dat zij hun eigen grenzen niet kennen of niet willen zien en niet op tijd doorverwijzen naar bijvoorbeeld de reguliere veterinaire zorg.

Een alternatieve therapie mag nooit een vervanging zijn voor reguliere diergeneeskundige zorg. Maar het kan wel een aanvulling zijn.

De betere alternatieve behandelaars nemen hun beroep serieus, weten waarmee ze paard en eigenaar kunnen helpen en wanneer ze moeten doorverwijzen.

Zij zullen nooit de behandeling van een gewone dierenarts ondermijnen.

Zij zullen zelfs altijd streven naar samenwerking en coördinatie.

Het lastige is alleen dat je nooit precies weet of je te maken hebt met een beoefenaar die zijn vak echt serieus neemt.

"Het is dus tijd voor meer transparantie in het aanbod en de betrouwbaarheid van professionals in de hippische sector."

Jasmijn de Bruijn is dressuurruiter, instructeur en adviseur voor het aanmeten van bitten. Daarnaast creëert ze creatieve content voor hippische bedrijven en media.

Via TheConsciousEquestrian deelt ze haar visie op de paardensector met blogs over trends en ontwikkelingen binnen de hippische sector.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer lezen

Health and Management

Voorkom oververhitting bij je paard (5 tips)

For the optimal functioning of your horse’s body, it is important that body temperature remains constant. If your horse gets too hot, certain functions can

Gratis Tips om je Training te verbeteren?

nl_NL_formal
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]